Založení společenství vlastníků jednotek

Pro zápis společenství do rejstříku společenství vedeného soudem je třeba, aby byl se zakladateli společenství sepsán notářský zápis.

Co musíte připravit, chcete-li společenství založit:

  • Stanovy

společenství, přičemž před sepsáním notářského zápisu je možné se dohodnout, že stanovy připraví notář,

  • Název

společenství musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vzniklo (např. Společenství vlastníků pro dům v Kutné Hoře, Krátká 555/22)

  • Sídlo

společenství se předpokládá v domě, pro který vzniklo

  • Výbor nebo předseda

rozhodnout se, zda statutárním orgánem společenství bude buď výbor, nebo jen předseda společenství vlastníků jednotek (jedna osoba),

  • Zastoupení

jakým způsobem bude statutární orgán společenství zastupovat společenství.

Po sepsání notářského zápisu a vyhotovení dalších potřebných listin, které může připravit notář, nic nebrání zápisu společenství do rejstříku společenství.

Změny ve společenství vlastníků jednotek

U již založených společenství vlastníků jednotek Vám notář pomůže s jakoukoliv změnou.

Notářský zápis pro :

Založení

Změny a zrušení

Close Menu