Každý notář je pověřován příslušným okresním soudem, aby prováděl úkony v řízení o pozůstalosti. Pověřování se provádí na základě rozvrhu, který pro každý kalendářní rok vydává předseda příslušného krajského soudu. V okrese Kutná Hora je stanoven systém obvodový – každému notáři jsou přiděleny určité obce.

Close Menu