V notářské kanceláři Vám můžeme poskytnout zejména tyto ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT):

  • výpis z katastru nemovitostí (z listu vlastnictví)
  • výpis z obchodního nebo jiného veřejného rejstříku
  • výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • výpis ze živnostenského rejstříku
  • konverze dokumentů
Close Menu