Evidence údajů o skutečných majitelích

Evidence údajů o skutečných majitelích je systém informační správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.

Právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba do jednoho z veřejných rejstříků právnických osob nebo svěřenský správce. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků, pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná, nelze do ní obecně nahlížet ani v ní vyhledávat. Je určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnostmi. (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.)

Notář pro vás může připravit návrh na zápis skutečných majitelů, i všechny listiny, které jsou pro zápis skutečných majitelů do Evidence údajů o skutečných majitelích, potřeba.

Close Menu