Notář přijímá peníze a listiny do notářské úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovitou věc, notář může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Odměna notáře za úschovu peněz je závislá na výši uschované částky a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

Pokud notář sepisuje kupní smlouvu a zároveň jsou složeny v notářské úschově finanční prostředky na úhradu kupní ceny, hradí se notáři odměna za sepsání kupní smlouvy v plné výši dle notářského tarifu a za provedení úschovy peněz notář účtuje pouze 10 % z odměny stanovené notářským tarifem, nejméně však 1. 000,– Kč.

Naše notářská kancelář umožňuje úschovu finančních prostředků u různých peněžních ústavů.

Close Menu